Wyszukaj apartamenty i pokoje

Wybierz budynek:

Dostępne Apartamenty

lp budynek nazwa metraż pokoje piętro balkon widok status cena
1 3 0.01 41,21 2 0 tak góry wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
2 3 0.02 27,62 1 0 tak góry sprzedane    
3 3 0.03 40,25 2 0 tak las/góry sprzedane    
4 3 0.04 34,96 2 0 tak las/góry sprzedane    
5 3 0.05 41,21 2 0 tak las rezerwacja zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
6 3 0.06 41,21 2 0 tak las sprzedane    
7 3 0.07 52,82 2 0 tak las wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
8 3 0.08 50,38 3 0 tak las/góry wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
9 3 0.09 45,54 2 0 tak las/góry wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
10 3 0.10 41,21 2 0 tak las/góry rezerwacja zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
11 3 0.11 33,36 1 0 tak las/góry wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
12 3 0.12 55,28 3 0 tak las/góry wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
13 3 0.13 31,83 2 0 tak las/góry sprzedane    
14 3 0.14 27,62 1 0 tak las/góry sprzedane    
15 3 0.15 45,54 2 0 tak las/góry wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
16 3 1.01 43,24 2 1 tak góry rezerwacja zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
17 3 1.02 41,21 2 1 tak góry sprzedane    
18 3 1.03 27,62 1 1 tak góry sprzedane    
19 3 1.04 40,25 2 1 tak las/góry sprzedane    
20 3 1.05 34,96 2 1 tak las/góry sprzedane    
21 3 1.06 41,21 2 1 tak las sprzedane    
22 3 1.07 41,21 2 1 tak las wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
23 3 1.08 27,62 1 1 tak las wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
24 3 1.09 27,62 1 1 tak las rezerwacja zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
25 3 1.10 52,82 2 1 tak las wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
26 3 1.11 50,38 3 1 tak las/góry wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
27 3 1.12 45,54 2 1 tak las/góry sprzedane    
28 3 1.13 41,21 2 1 tak las/góry sprzedane    
29 3 1.14 33,36 1 1 tak las/góry wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
30 3 1.15 55,28 3 1 tak las/góry sprzedane    
31 3 1.16 31,83 1 1 tak las/góry sprzedane    
32 3 1.17 27,62 1 1 tak las/góry sprzedane    
33 3 1.18 41,21 2 1 tak las/góry sprzedane    
34 3 2.01 43,24 2 2 tak góry rezerwacja zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
35 3 2.02 41,21 2 2 tak góry rezerwacja zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
36 3 2.03 27,62 1 2 tak góry sprzedane    
37 3 2.04 40,25 2 2 tak las/góry sprzedane    
38 3 2.05 34,96 2 2 tak las/góry sprzedane    
39 3 2.06 41,21 2 2 tak las sprzedane    
40 3 2.07 41,21 2 2 tak las rezerwacja zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
41 3 2.08 27,62 1 2 tak las sprzedane    
42 3 2.09 27,62 1 2 tak las sprzedane    
43 3 2.10 52,82 2 2 tak las wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
44 3 2.11 50,38 3 2 tak las/góry wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
45 3 2.12 45,54 2 2 tak las/góry wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
46 3 2.13 41,21 2 2 tak las/góry wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
47 3 2.14 33,36 1 2 tak las/góry sprzedane    
48 3 2.15 55,28 3 2 tak las/góry sprzedane    
49 3 2.16 31,83 1 2 tak las/góry sprzedane    
50 3 2.17 27,62 1 2 tak las/góry sprzedane    
51 3 2.18 41,21 2 2 tak las/góry wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
52 3 3.01 43,24 2 3 tak góry sprzedane    
53 3 3.02 41,21 2 3 tak góry sprzedane    
54 3 3.03 27,62 1 3 tak góry sprzedane    
55 3 3.04 40,25 2 3 tak las/góry sprzedane    
56 3 3.05 34,96 2 3 tak las/góry sprzedane    
57 3 3.06 41,21 2 3 tak las sprzedane    
58 3 3.07 41,21 2 3 tak las sprzedane    
59 3 3.08 27,62 1 3 tak las sprzedane    
60 3 3.09 27,62 1 3 tak las sprzedane    
61 3 3.10 52,82 2 3 tak las sprzedane    
62 3 3.11 50,38 3 3 tak las/góry wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
63 3 3.12 45,54 2 3 tak las/góry sprzedane    
64 3 3.13 41,21 2 3 tak las/góry sprzedane    
65 3 3.14 33,36 1 3 tak las/góry wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
66 3 3.15 55,28 3 3 tak las/góry sprzedane    
67 3 3.16 31,83 1 3 tak las/góry sprzedane    
68 3 3.17 27,62 1 3 tak las/góry sprzedane    
69 3 3.18 41,21 2 3 tak las/góry sprzedane    
70 3 4.01 43,24 2 4 tak góry sprzedane    
71 3 4.02 41,21 2 4 tak góry sprzedane    
72 3 4.03 27,62 1 4 tak góry sprzedane    
73 3 4.04 40,25 2 4 tak las/góry sprzedane    
74 3 4.05 34,96 2 4 tak las/góry sprzedane    
75 3 4.06 41,21 2 4 tak las wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
76 3 4.07 41,21 2 4 tak las sprzedane    
77 3 4.08 27,62 1 4 tak las wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
78 3 4.09 27,62 1 4 tak las wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
79 3 4.10 52,82 2 4 tak las wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
80 3 4.11 50,38 3 4 tak las/góry sprzedane    
81 3 4.12 45,54 2 4 tak las/góry wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
82 3 4.13 41,21 2 4 tak las/góry rezerwacja zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
83 3 4.14 33,36 1 4 tak las/góry sprzedane    
84 3 4.15 55,28 3 4 tak las/góry sprzedane    
85 3 4.16 31,83 1 4 tak las/góry sprzedane    
86 3 4.17 27,62 1 4 tak las/góry sprzedane    
87 3 4.18 41,21 2 4 tak las/góry sprzedane    
88 3 5.01 43,24 2 5 tak góry sprzedane    
89 3 5.02 41,21 2 5 tak góry sprzedane    
90 3 5.03 27,62 1 5 tak góry sprzedane    
91 3 5.04 40,25 2 5 tak las/góry sprzedane    
92 3 5.05 34,96 2 5 tak las/góry sprzedane    
93 3 5.06 41,21 2 5 tak las sprzedane    
94 3 5.07 41,21 2 5 tak las sprzedane    
95 3 5.08 27,62 1 5 tak las sprzedane    
96 3 5.09 27,62 1 5 tak las wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
97 3 5.10 52,82 2 5 tak las wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
98 3 5.11 50,38 3 5 tak las/góry sprzedane    
99 3 5.12 45,54 2 5 tak las/góry sprzedane    
100 3 5.13 41,21 2 5 tak las/góry sprzedane    
101 3 5.14 33,36 1 5 tak las/góry wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
102 3 5.15 55,28 3 5 tak las/góry sprzedane    
103 3 5.16 31,83 1 5 tak las/góry sprzedane    
104 3 5.17 27,62 1 5 tak las/góry sprzedane    
105 3 5.18 41,21 2 5 tak las/góry sprzedane    
106 3 6.01 43,28 2 6 tak góry sprzedane    
107 3 6.02 42,14 2 6 tak góry sprzedane    
108 3 6.03 28,07 1 6 tak góry sprzedane    
109 3 6.04 41,80 2 6 tak las/góry sprzedane    
110 3 6.05 36,52 2 6 tak las/góry sprzedane    
111 3 6.06 42,13 2 6 tak las sprzedane    
112 3 6.07 42,14 2 6 tak las wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
113 3 6.08 28,08 1 6 tak las wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
114 3 6.09 28,06 1 6 tak las wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
115 3 6.10 53,75 2 6 tak las wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
116 3 6.11 52,13 3 6 tak las/góry sprzedane    
117 3 6.12 46,44 2 6 tak las/góry sprzedane    
118 3 6.13 42,12 2 6 tak las/góry sprzedane    
119 3 6.14 33,81 1 6 tak las/góry wolne zapytaj o cenęzapytaj otwórz rzutrzut
120 3 6.15 57,17 3 6 tak las/góry sprzedane    
121 3 6.16 33,26 1 6 tak las/góry sprzedane    
122 3 6.17 28,08 1 6 tak las/góry sprzedane    
123 3 6.18 42,14 2 6 tak las/góry sprzedane    
X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.szklarskaresort.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołna w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka dotycząca cookies

AKCEPTUJĘ